Laatu

LuontoLeenalle eettisyys ja laatu ovat merkittäviä ja tärkeitä asiakkaalle kohdistuvia arvoja. Kiinnitän eettisyyteen ja laatuun yhtä paljon huomiota, kun kirjosieppo pönttöönsä ja poikasiinsa.
Laatu tarkoittaa muun muassa sitä, että LuontoLeenalla on omavalvontasuunnitelma sekä turvallisuusasiakirja. Omavalvonnalla tarkoitetaan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, laatusuositusten sekä itseni omalle toiminnalleni asettamat vaatimukset. Turvallisuusasiakirjaan sisältyy muun muassa palveluiden riskien arviointi ja niiden ennalta ehkäisy. Lisäksi asiakirjaan kuuluu jokaisen järjestettävän tapahtuman erillinen turvallisuussuunnitelma.

Lisäksi minulla on voimassa oleva EA1-kortti, hygieniapassi, työturvallisuuskortti sekä keruutuoteneuvojan pätevyys. Keruutuoteneuvoja on koulutettu tunnistamaan ja kaupallisesti käsittelemään sieniä, yrttejä, marjoja sekä kouluttamaan poimijoita.

LuontoLeena on Green Care Finlandin jäsenyritys ja noudattaa Green Care Finlandin eettisiä ohjeita.

keruutuoteneuvoja pirkanmaa
keruutuoteneuvojan kortti
Mainokset